Zuchowe Namiestnictwo Magii i Czarów jest jednostką zrzeszającą wszystkich funkcyjnych gromad i zastępów zuchowych, a także instruktorów pracujących z zuchami. Od 2003 roku funkcjonuje ze wzlotami i upadkami, przerwami wakacyjnymi, w różnych składach gromadowych i funkcyjnych, ale w dalszym ciągu dba o najmłodszy pion wiekowy hufca i jego kadrę.
Za główne cele stawia sobie:

  •  Organizację pracy i rozwój pionu zuchowego w hufcu
  •  Integrację wyszkowskich gromad
  •  Wsparcie metodyczne kadry zuchowej
  •  Zachęcenie dzieci niezrzeszonych do wstąpienia w szeregi gromad
  •  Integrację kadry zuchowej
  •  Szkolenie i rozwój kadry zuchowej
  •  Wymianę doświadczeń, pomysłów między kadrą
  •  Motywowanie i mobilizację kadry zuchowej
  •  Wyłonienie nowych drużynowych, przybocznych i funkcyjnych
  •  Nawiązanie współpracy z drużynami i hufcem




Namiestnictwo tworzą:

phm. Agata Lamparska – namiestnik zuchowy

sam. Paulina Kalinowska – drużynowa 6 WGZ „Gaduły”

sam. Małgorzata Grzeszkowicz – drużynowa 9 WGZ „Tygryskowe Łapki”

dh. Katarzyna Matuszewska – drużynowa 24 GZ „Leśne Skrzaty”

phm. Marlena Borczon – drużynowa PWGZ „Odkrywcy Nibylandii”

sam. Daria Oleksiak – zastępowa zastępu „Pogromcy Gargamela”, 33 DH „Lucki”

phm. Jolanta Grzeszkowicz – zastępowa zastępu „Małe Lucki”, 33 DH „Lucki”

hm. Katarzyna Stańczyk – przyboczna PWGZ „Odkrywcy Nibylandii”

sam. Anna Turek – funkcyjna zastępu „Pogromcy Gargamela”, 33 DH „Lucki”

och. Natalia Morawska – funkcyjna 6 WGZ „Gaduły”

och. Milena Lenartowicz – funkcyjna PWGZ „Odkrywcy Nibylandii”

wyw. Bartek Łaski – członek Namiestnictwa

mł. Damian Sobotka – członek Namiestnictwa

pwd. Patryk Grzeszkowicz – instruktor namiestnictwa

pwd. Izabela Przybysz – instruktor namiestnictwa

 

Reklamy